Laikraksts Latvietis

Skolotāji no Latvijas gatavojas braucienam

Piedalīsies Annas Ziedares Vasaras vidusskolā

  Laikraksts Latvietis Nr. 569, 2019. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Imants Kukuļs.