Laikraksts Latvietis

Veido Latvijas ārējo tēlu

Sasaukta tēla politikas koordinācijas padomes sēde

  Laikraksts Latvietis Nr. 569, 2019. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

3. Latvijas ārējā tēla politikas koordinācijas padomes sēde. FOTO Latvijas Institūts.