Laikraksts Latvietis

Kopīga Lāčplēša dienas atcere Melburnā

Draudze un Daugavas Vanagi

  Laikraksts Latvietis Nr. 569, 2019. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Māc. Kolvins Makfersons. FOTO Andris Atvars.