Laikraksts Latvietis

Kopīga Lāčplēša dienas atcere Melburnā

Draudze un Daugavas Vanagi

  Laikraksts Latvietis Nr. 569, 2019. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Gunārs Klauss, Juris Nemiro, Ārija Merita, Daina Jefimova, Māra Jefimova. FOTO Andris Atvars.