Laikraksts Latvietis

18. novembra svinīgais akts Sidnejā

„Dziesma ir mūsu tikums“

  Laikraksts Latvietis Nr. 569, 2019. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ansamblis „Vēja meitas“. No kreisās: Aija Dragūna, Selga Tuktēna, Lāra Veidnere, Diminika Drēziņa, Laima Jurāne un Genevieve Audette. FOTO Ojārs Greste.