Laikraksts Latvietis

18. novembra svinīgais akts Sidnejā

„Dziesma ir mūsu tikums“

  Laikraksts Latvietis Nr. 569, 2019. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sidnejas Latviešu biedrības jauktais koris. FOTO Edgars Greste.