Laikraksts Latvietis

18. novembra svinīgais akts Sidnejā

„Dziesma ir mūsu tikums“

  Laikraksts Latvietis Nr. 569, 2019. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Latvijas viesdiriģents Gints Ceplenieks, Vija Spoģe-Erdmane, Pēteris Erdmanis un Dagmāra Beitnere-Le Galla. FOTO Ojārs Greste.