Laikraksts Latvietis

18. novembra svinīgais akts Sidnejā

„Dziesma ir mūsu tikums“

  Laikraksts Latvietis Nr. 569, 2019. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Pēteris Kļaviņš, Baiba Haringtona (Harrington), Jānis Grauds,  Dagmāra Beitnere-Le Galla un Viktors Sīkais. FOTO Ojārs Greste.