Laikraksts Latvietis

18. novembra svinīgais akts Sidnejā

„Dziesma ir mūsu tikums“

  Laikraksts Latvietis Nr. 569, 2019. g. 3. nov.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Kabarē de Rīga“ ansambļa dalībnieki: No kreisās: Viktorija Mačēna, Kabarē autors un direktors Jānis Čečiņš, Andris Kariks, Dagmāra Beitnere-Le Galla, Andrejs Mačēns, Linda Ozere un Ojārs Greste. FOTO Edgars Greste.