Laikraksts Latvietis

Ziemassvētki Melburnas Latviešu ciemā

Vairāki sarīkojumi decembrī

  Laikraksts Latvietis Nr. 576, 2020. g. 14. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Senioru saieta svētku galds. FOTO Ingrīda Biezaite.