Laikraksts Latvietis

Ansamblis „Zigrīda“ debitē Vudfordas Folk festivālā

Iepazīstināja klausītājus ar latviešu mūziku

  Laikraksts Latvietis Nr. 576, 2020. g. 14. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Ansamblis „Zigrīda“. No kreisās: Ance Deksne, Valda Biezaite. FOTO Garens Krūmiņš.