Laikraksts Latvietis

Iesāktie jaunraksti aizvijas atpakaļ pasaulē

3x3 saiets Jaunpilī 2019. gada vasarā

  Laikraksts Latvietis Nr. 577, 2020. g. 18. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Jaunpils 3x3. FOTO Juris Grīnfelds.