Laikraksts Latvietis

Augusta Saulieša gads Cesvainē un Latvijā

Pieminot vienu no ievērojamākajiem latviešu klasiskās literatūras autoriem

  Laikraksts Latvietis Nr. 580, 2020. g. 4. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Cesvaines vidusskolas aula sagaida svētku viesus. Priekšplānā Cesvaines pils un Valda Kaprāļa gleznotie „Saulieši“. FOTO Sanita Dāboliņa.