Laikraksts Latvietis

Augusta Saulieša gads Cesvainē un Latvijā

Pieminot vienu no ievērojamākajiem latviešu klasiskās literatūras autoriem

  Laikraksts Latvietis Nr. 580, 2020. g. 4. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Dace Zvirgzdiņa iepazīstina auditoriju ar rakstnieka dzīvi un darbiem. FOTO Sanita Dāboliņa.