Laikraksts Latvietis

Augusta Saulieša gads Cesvainē un Latvijā

Pieminot vienu no ievērojamākajiem latviešu klasiskās literatūras autoriem

  Laikraksts Latvietis Nr. 580, 2020. g. 4. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Viens no Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme“ audzēkņu un pedagogu darbiem. FOTO Sanita Dāboliņa.