Laikraksts Latvietis

Augusta Saulieša gads Cesvainē un Latvijā

Pieminot vienu no ievērojamākajiem latviešu klasiskās literatūras autoriem

  Laikraksts Latvietis Nr. 580, 2020. g. 4. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Koncerts Cesvaines evaņģēliski luteriskajā baznīcā 2019. gada 21. septembrī, svinot Cesvaines vidusskolas 100. gadskārtu. Madonas pūtēju orķestris, diriģents – Andrejs Cepītis. FOTO Daiga Matroze.