Laikraksts Latvietis

Augusta Saulieša gads Cesvainē un Latvijā

Pieminot vienu no ievērojamākajiem latviešu klasiskās literatūras autoriem

  Laikraksts Latvietis Nr. 580, 2020. g. 4. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Cesvaines pirmskolas „Brīnumzeme“ grupas „Mārītes“ bērni (4–5 g. v.) pozē uz lielajām kāpnēm aiz Cesvaines pils kā Saulieša laikos – mēģinot neskatīties uz fotogrāfu, it kā savstarpēji runājoties, kaut ko pētot. FOTO Lilita Ļava.