Laikraksts Latvietis

Atmiņas par vācu okupācijas laiku Latvijā (2)

Turpinājums „Bērnības un pusaudža gadu atmiņām“

  Laikraksts Latvietis Nr. 581, 2020. g. 11. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vācu laikā ēkas galā bija agronomiskais birojs ar izeju uz pagalmu. Ielas pusē bija padomju gadā ierīkotās trīs cietumnieku kameras. Aizmugurē mūsu dzīvokļa ēka. Foto 1989. FOTO Spodra Purviņa.