Laikraksts Latvietis

Atmiņas par vācu okupācijas laiku Latvijā (2)

Turpinājums „Bērnības un pusaudža gadu atmiņām“

  Laikraksts Latvietis Nr. 581, 2020. g. 11. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Mūsu dzīvoklis bijušās klēts otrajā stāvā. FOTO Spodra Purviņa.