Laikraksts Latvietis

Atmiņas par vācu okupācijas laiku Latvijā (2)

Turpinājums „Bērnības un pusaudža gadu atmiņām“

  Laikraksts Latvietis Nr. 581, 2020. g. 11. febr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Guntars Saiva (centrā) 1992. gadā ar skolotājiem Robertu un Lidiju Akmentiņiem. FOTO no Guntara Saivas personīgā arhīva.