Laikraksts Latvietis

Soli pa solim pāri skatuvei

ALT pilnsapulce

  Laikraksts Latvietis Nr. 588, 2020. g. 23. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

ALT pilnsapulces dalībnieki. Pirmā rindā no kreisās: Ieva Kaina, Ivars Mirovics, Gunārs Klauss, Māra Kaziņa, Ieva Ozoliņa. Otrā rindā: Ilze Nāgela, Inta Geberta, Judīte Šmite, Valda Rube. Trešā rindā: Gatis Zundurs, Gvido Zundurs, Kārlis Ātrens, Agnese Krūze, Pēteris Saulītis. Foto kolāža. FOTO no Ilzes Nāgelas personīgā arhīva.