Laikraksts Latvietis

Latviešu bēgļi piena pārraugu darbā Vācijā (3)

Pēc kursiem strādā vācu lauksaimniecībās

  Laikraksts Latvietis Nr. 588, 2020. g. 23. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

Apliecība, ka Valsts lauksaimniecības organizācija ir Guntaram Saivam likusi izvest piena kontroli Mīlkendorfa un Melsdorfa biedrībās. FOTO Guntars Saiva.