Laikraksts Latvietis

Andrés el Letón aizsaulē

Dažas atmiņas par Andri (Andrés el Letón) Kārkliņu

  Laikraksts Latvietis Nr. 139, 2011. g. 31. martā

Foto - Laikraksts Latvietis

No labās: El Leton un Ojārs 1976. gadā. FOTO Dagnija Greste.