Laikraksts Latvietis

Bēthovena 9. simfonija ar akrobātiem

Maija Kovaļevska atkal Melburnā – 2020. gada februārī

  Laikraksts Latvietis Nr. 596, 2020. g. 13. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Diriģents, orķestris un akrobāti. FOTO Laura Manariti.