Laikraksts Latvietis

Trimdas izskolotie (16)

Ieva Everte

  Laikraksts Latvietis Nr. 597, 2020. g. 20. maijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Budulu ģimene. Priekšā: Lidija Budule. Aiz viņas, no kreisās: Anna Budule, Ēriks Buduls, Ilze Grouvsa (Groves). FOTO Vītolu fonds.