Laikraksts Latvietis

No ābeļziediem līdz Dunduru pļavām

Baronu takas un barona brokastis tornī

  Laikraksts Latvietis Nr. 600, 2020. g. 10. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Čūsku vāzes pamatne Remtes muižā. FOTO Aina Gailīte.