Laikraksts Latvietis

Kas 1941. gada jūnija beigās notika Rīgas Centrālcietumā?...

Īsa hronoloģija

  Laikraksts Latvietis Nr. 601, 2020. g. 17. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Nošauto un bez vēsts pazudušo piederīgie meklē savus tuviniekus starp līķiem Rīgas Centrālcietuma pagalmā. 29 nošautie palika neidentificēti 73 gadus. FOTO grāmata „Baigais gads“.