Laikraksts Latvietis

Latviešu komponistu mūzika Melburnā

Koncerts Sv. Paula katedrālē

  Laikraksts Latvietis Nr. 601, 2020. g. 17. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Sofija Kirsanova. FOTO Anita Andersone.