Laikraksts Latvietis

Sibīrijas bērni Rīgas pilī

Stāstu un zīmējumu konkurss

  Laikraksts Latvietis Nr. 601, 2020. g. 17. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Piemineklis Sibīrijas bērniem „Bārenīte“. FOTO Aina Gailīte.