Laikraksts Latvietis

Sibīrijas bērni Rīgas pilī

Stāstu un zīmējumu konkurss

  Laikraksts Latvietis Nr. 601, 2020. g. 17. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētājs Ivars Kaļķis, Valsts prezidents Egils Levits. FOTO Aina Gailīte.