Laikraksts Latvietis

Sibīrijas bērni Rīgas pilī

Stāstu un zīmējumu konkurss

  Laikraksts Latvietis Nr. 601, 2020. g. 17. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Laikraksta „Latvietis“ galvenais redaktors Dr. Gunārs Nāgels noliek ziedus pie Brīvības pieminekļa. FOTO Aina Gailīte.