Laikraksts Latvietis

Modris Miervaldis Mednis

Izcils dzejnieks aizsaulē: 1930. g. 3. augusts – 2020. g. 9. jūnijs

  Laikraksts Latvietis Nr. 602, 2020. g. 24. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Modris Mednis, Valdis Kārklis, Vija Vilde-Mežnora, Ēriks Šmits. Filadelfijas jaunatnes pulciņa (FLJP) dibinātāji 1950. gadā. FOTO Nezināms.