Laikraksts Latvietis

Rīgas Latviešu biedrības jumta bites

Ievākušas 560 kg Vērmanes liepu ziedu medus!

  Laikraksts Latvietis Nr. 607, 2020. g. 29. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Uz skatuves RLB senjoru koris „eReLBe“; zāles labajā malā RLB Folkloras komisijas muzikanti „Latvju danči“. FOTO Gunārs Nāgels.