Laikraksts Latvietis

Pēc četriem mēnešiem divtulībā

Sidnejas senioru saiets

  Laikraksts Latvietis Nr. 607, 2020. g. 29. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Ilona Brūvere referē Sidnejas senioru saietā. FOTO Pēteris Kļaviņš.