Laikraksts Latvietis

Divas jubilejas

Dzimšanas dienas Maijai un Kārlim Upeniekiem

  Laikraksts Latvietis Nr. 607, 2020. g. 29. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Maija un Kārlis ar meitām Vēsmu, Nāru, Kaiju un mazbērniem. FOTO Ojārs Greste.