Laikraksts Latvietis

„KURSĀ“ Kursas valodiņa

Noslēguma programma Zoom platformā

  Laikraksts Latvietis Nr. 610, 2020. g. 19. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Kursas“ vadītāji 2019. gadā. No kreisās: Indra Ekmane, Dace Melbārde, Reinis Vējiņš.