Laikraksts Latvietis

Lepošanās Lubānā – „Sveicam Lubānā!“

Latvijas Ordeņu brālības salidojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 612, 2020. g. 2. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Kārļa Zāles un Arnolda Dzirkaļa veidotais Oskara Kalpaka atdusas vietas piemineklis pēc būtības un radnieciskā mākslinieciskā veidola ir vietējais Brīvības piemineklis. Tiek gādāts, lai šejienes bērni un jaunieši neaizietu pasaulē bez lepnuma par savu novadnieku. FOTO Anita Mellupe.