Laikraksts Latvietis

Lepošanās Lubānā – „Sveicam Lubānā!“

Latvijas Ordeņu brālības salidojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 612, 2020. g. 2. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Broņislavas Martuževas „Dārziņu“ pagalmā Lubānā.