Laikraksts Latvietis

Liepājas skolēni debašu čempionātā Brisbanē

„Austrālija ir patiesa, atvērta un mīlestības pilna“

  Laikraksts Latvietis Nr. 141, 2011. g. 13. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Artūrs Čukurs, Dagnija Deimante-Hartmane, Anda Ziemele. FOTO Arnis Siksna.