Laikraksts Latvietis

Dzejas diena Adelaides Latviešu skolā

Dzeja ar savu maģisko auru atvēra sirdis

  Laikraksts Latvietis Nr. 614, 2020. g. 16. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

„Dzejas dienas“ publika. FOTO Astra Kronīte.