Laikraksts Latvietis

Anšlava Eglīša takas Rīgas bruģī

Literāra pastaiga

  Laikraksts Latvietis Nr. 614, 2020. g. 16. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Pastaigas noslēgumā dalībnieki piemiņai saņem muzeja sagatavoto karti.