Laikraksts Latvietis

Muzejs „Latvieši pasaulē“

Mēneša priekšmets – septembris 2020

  Laikraksts Latvietis Nr. 615, 2020. g. 23. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Palmas latviešu skola 20. gadsimta 20. gadu beigās. Jānis Dzenis priekšu rindā, atzīmēts ar krustu. No viņa pa kreisi uz ceļiem Ziedīte Ozoliņa. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.