Laikraksts Latvietis

Muzejs „Latvieši pasaulē“

Mēneša priekšmets – septembris 2020

  Laikraksts Latvietis Nr. 615, 2020. g. 23. sept.

Foto - Laikraksts Latvietis

Jānis Dzenis intervijas laikā savā mājā San Paulo, Brazīlijā, 2009. gadā. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.