Laikraksts Latvietis

Nozīmīgs notikums vēstures pētniecībā

Valsts prezidents piedalās grāmatas atvēršanā

  Laikraksts Latvietis Nr. 619, 2020. g. 15. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Grāmatas „Latvija – PSRS impērijas militarizētā kolonija“ vāks.