Laikraksts Latvietis

Atstājot mājas Otrā pasaules kara beigās

Latvieši pasaulē muzeja oktobra mēneša priekšmets

  Laikraksts Latvietis Nr. 620, 2020. g. 22. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Mērija Ziemele ar meitām Līgu, Gitu un Valdu Ventspilī, 1944. gada martā. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.