Laikraksts Latvietis

Ieskandinām Lieldienas Adelaidē

Iepazīstināja arī ar mazliet netradicionālāku olu krāsošanas veidu

  Laikraksts Latvietis Nr. 142, 2011. g. 20. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Olu ripināšanas sacensību uzvarētājs Mārtiņš Līdums. FOTO Pēteris Strazds.