Laikraksts Latvietis

„Burulis“ 2020. gadā

Burtnieku rudens literatūras sarīkojums

  Laikraksts Latvietis Nr. 621, 2020. g. 28. okt.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vēstītāji. No kreisās: Valdis Lukss, Mudīte Luksa, Anita Jansone-Zirnīte, Anda Līce, Elīna Līce. FOTO no Anitas Jansones-Zirnītes personīgā arhīva.