Laikraksts Latvietis

Atzinības raksti Latviešu ciemā

LAAJ un PBLA Kultūras fonds piešķīra

  Laikraksts Latvietis Nr. 627, 2020. g. 9. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

No kreisās: Ingrīda Houka (Hawke) un LAAJ vicepriekšsēde Viktorijā un MLOA valdes priekšsēde Anita Andersone ar Atzinības rakstiem. FOTO no Latviešu ciema arhīva.