Laikraksts Latvietis

No Adelaides uz Ārkarūlu (Arkaroola) (4)

Flindersa Kalnos – Dienvidaustrālijas iekšzemē

  Laikraksts Latvietis Nr. 629, 2020. g. 22. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Zilās sejiņas. FOTO Marija Perejma.