Laikraksts Latvietis

Lieldienu raksts

Garīgais komentārs – māc. Raimonds Sokolovskis

  Laikraksts Latvietis Nr. 143, 2011. g. 27. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Vienības draudzes baznīcā Sidnejā – Pūpolu svētdienas dievkalpojumā altāri bija dekorējusi diakone Gundega Zariņa ar skaistajām Buravangas palma (Burrawang palm (cycad)) lapām. FOTO Gundega Zariņa.